Mga tauhan sa paglilitis kay mang serapio

Dalawang linggo silang nagbantay.

Takot sa waring makita siya. Bawal ditto ang kumilos nang ganyan. Sa tatlong saksi Kayo na naman? Titindig ang mga saksi sa plataporma. Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin.

Titindig ang tatlong saksi Hukom: Titindig ang dalawang Pilay Ikalawang Tagapagtanong: Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba. Kay Serapio Narinig ka naming nagsalita sa anak mo! At ano ang kakulangan? Totoo ang sinasabi ko!

Bubulagin ka ngayon din! Sandling tigil Sa Saksi Ngayon, mga ginoo nitong marangal na federacion, sabihin ninyo sa amin ang inyong nakita kagabi. Bibigkasin nang sabayang sumusunod na talumpati.

Sa mga Bantay hawakan ninyo siya! Kung nagsisinungaling kayo mapipipi kayo, mapipipi kayo! Igalang mo itong hukuman ginoo. Wala akong batang inaaruga.

Oo, masaya na kami. Dudustain pa ninyo ang alaala niya. Hahawakan ng mga Bantay si Serapio at hihilahin sa sulok ng acting area sa gawing kaliwa ng lugar ng mga Pulubi. Mga tanga ang espiya ninyo! Kung sila ang nagsisinungaling, sila ang paparusahan, ngunit kung ikaw ang sinungaling — Sa mga Pulubi Pumaritosa harap ang tatlong saksi.

Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Lalapitan at kakausapin si Serapio isa-isa ang mga manonood.

Mga taga-patnubay ng kabutihan nitong lipunan. Hindi ba kayo pumunta sa bahay niya? At kaya namin alam na alam ang mga sinabi niya ay sapagkat - Serapio: Narinig naman naming siyang nagsalita sa anak niya, gabi-gabi, sa buong linggong nanubok kami.

Manananggol lang ho kami ng kalinisan nitong federacion. Sa mga manonood Pues, ayon ho sa batas ng aming federacion, kung mapapatunayan nila ang krimen ng nasasakdal, kanila ang lahat ng kasangkapan ni Ginoong Serapio at diyes porsyento ng kanyang kinikita.

Sandaling tigil Ikalawang Tagapagtanong: Talagang ganyan ho ang buhay.ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO Paglilitis. Mas lalong masaya sa Federacion.

Ang paglilitis ng mang serapio 1. 1 |ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO TEATRO SAMBOTANI PRODUCTION PAREF SOUTHRIDGE AFTERNOON SCHOOL1 TEATRO SAMBOTANI2 PRESENTS3 Ang Paglilitis Ni Mang Serapio4 Witten by: Paul Arvisu Dumo5 edited by: Chris Valles6 directed by: Chock Encabo7 8 9 Isang silid10 11 Ang.

1. ANG PAGLILITIS KAY MANG SERAPIO ni Paul Arvisu Dumol TAUHAN: Mang Serapio Unang Tagapagtanong Ikalawang Tagapagtanong Hukom Unang Pilay Ikalawang Pilay. ANG PAGLILITIS KAY MANG SERAPIO ~Paul Dumol~ Step 2 Step 3 The Way out Authors Background a. Career:• Filipino play writer and educator• Chairman of the Philippine Center for Civil Education and Democracy• Vice President for Academic affairs at the University of Asia and the Pacific, Philippines until b.

Sino Sino Ang Mga Tauhan Sa Dulang Ang Paglilitis Ni Mang Serapio. Ang Kulturang Iluko sa Pilosopiyang Bayan Ang pag-aaral sa panitikang Iluko ay hindi lamang isang pag-aaral sa kasaysayan nito kundi pati na rin ang pag-unlad ng kulturang Iluko.

Ang panitikan ay tinitignan bilang isang dokumentong panlipunan dahil hindi ito isang uri ng sining. Unang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) O, sige na.

Ikalawang Tagapagtanong: Sige. (Lalakad sila sa harap ng kanilang mesa) Dalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Narito ho kayo upang panoorin ang isang paglilitis, dahila’y ang krimen ng isang pulubing huling- huli namin. Si Mang Serapiong pisak at .

Download
Mga tauhan sa paglilitis kay mang serapio
Rated 4/5 based on 85 review